Notebook

Lyhyitä ajatuksia ja muistiinpanoja matkan varrelta. Suomenkielinen ja englanninkielinen notebook eivät valitettavasti etene ihan samassa tahdissa.

 

 

Maantiede ja tekoäly

 • Posted on: 9 January 2018
 • By: Juho Vaiste

Aihe hakee vielä sisältöään, mutta hyvänä lähteenä on Urban Dynamics Instituten eri workshopit, esimerkiksi The First Workshop on GeoAI: AI and Deep Learning for Geographic Knowledge Discovery https://udi.ornl.gov/geoai

Turku AI Weekin maantieteilijöiden meetupissa lähdetään myös hahmottamaan aihepiiriä ja mahdollisuuksia.

Teemoja voisi olla:
- dronejen käyttäminen erilaisiin kartoittamisiin
- kartta- ja muiden materiaalien open data -ratkaisut ja niihin liittyvät soveltamiset
- satelliittikuvien pohjalta tehtävät kartoitukset

 

Tekoälyn taloustieteestä ja Soininvaaran kannasta

 • Posted on: 27 December 2017
 • By: Juho Vaiste

Osmo Soininvaara on ottanut yllättävän neutraalin, "kyllä tämä tästä etenee niinkuin ennenkin" -kannan tekoälyn työllisyysvaikutuksiin ja esitellyt sitä nyt kahdessa blogikirjoituksessaan.

Olen hieman eri mieltä, hänen otteensa vaikuttaa olevan vähän turhan rauhallinen, mutta toisaalta selkeästä ja käytännönläheisestä otteesta - teksteissä avataan usein ylätasolla puhuttuja teemoja ja kysymyksiä vähän käytännöllisempiin tasoihin. 

Ehkä aikajänteemme myös eroaa hieman. Se, mitä Osmo sanoo, pitää varmasti paikkansa suur seuraavan 10-20 vuoden aikana.

Lisäksi yhdistän itse työllisyysvaikutusten tarkasteluun asioita, mitkä ovat kiistanalaisia eivätkä kovin taloustieteellisiä: merkitys, kiire, mielenterveys- ja päihdeongelmien kasvu, cost disease, bullshit jobs jne. 

 

Uudemmasta blogikirjoituksesta bongattu hyvä listaus tekoälyn vaikutusten taloustieteellisestä analyysista, kiitos nimimerkki N/A:

Aiheesta julkaistaan paljon mielenkiintoista, hyvin korkeatasoisten taloustieteilijöiden toimesta. Tässä vain muutama esimerkki, osa julkaistu muutaman kuukauden sisällä:

Artificial Intelligence and Economic Growth, Philippe Aghion, Benjamin F. Jones, NBER Working Paper No. 23928 Issued in October 2017
The race between machines and humans: Implications for growth, factor shares and jobs Daron Acemoğlu, Pascual Restrepo 05 July 2016
Artificial Intelligence, Automation, and The Future of Work, Daron Acemoglu, Pascual Restrepo, December 14, 2017

Low-Skill and High-Skill Automation, Daron Acemoglu, Pascual Restrepo, NBER Working Paper No. 24119 Issued in December 2017
The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms David Autor, David Dorn, Lawrence F. Katz, Christina Patterson, John Van Reenen, NBER Working Paper No. 23396, Issued in May 2017
Polanyi’s Paradox and the Shape of Employment Growth David H. Autor, 2014

Työn arvo ja bullshit-työt

 • Posted on: 24 December 2017
 • By: Juho Vaiste

David Graeberin idea työn arvosta ja bullshit-töistä on erittäin mielenkiintoinen. Näen tätä tapahtuvan paljon ja kuulen paljon tarinoita. Ihmiset eivät enää kauheasti tee mitään lisäarvoa tuottavaa heidän töissään, vaan arvonluonti on rakennettu jollain muulla tavalla.

Yhdessä SlateStar Codexin kustannustautiteorian kanssa tämä tuntuu tutulta.

https://www.youtube.com/watch?v=tpoJIkqEXYo
https://www.youtube.com/watch?v=kehnIQ41y2o

Top Ten Futures XI: Ihmistyön tulevaisuus älykkäiden koneiden maailmassa

 • Posted on: 19 December 2017
 • By: Juho Vaiste

Uusimman Futura-lehden sisältö rakentui pitkälti Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Top Ten Futures XI -seminaarin pohjalta. 

Vaikka Futura ei olisi saatavilla, löytyy esityksistä tietoa, luentokalvoja ja koottuja teesejä täältä:

http://www.tutuseura.fi/tilaisuudet/top-ten-seminaari/top-ten-xi/

Mielenkiintoista ja uutta esimerkiksi Harri Valpola (harvinaiset?) kommentit työllisyyskehityksestä, sotatieteen tohtorin Martti Lehdon artikkeli ja Demos Helsingin Julia Jousilahden esitys.

Seminaari järjestettiin jo vuonna 2016, mutta ainakin mainitut pääpiirteittäin ajantasaisia edelleen. Laakasuon esitys kannattaa kurkata, jos ei ole tuttu entuudestaan - mutta parempia kokonaisuuksia häneltä tai heiltä löytyy MOIM-tutkimusryhmän sivuilta http://moim.fi/.

FT:n artikkeli algoritmivääristymistä rekrytointiprosesseista

 • Posted on: 9 December 2017
 • By: Juho Vaiste

Financial Timesin artikkelissa algoritmivääristymistä ei ole sinänsä uutta, mutta se nostaa kaksi asiaa hyvin esille:

- Viimeisen kahden vuoden aikana algoritmien/AI-ratkaisujen käyttö rekrytoinnissa on kasvanut hyvin nopeasti. Koneoppimisratkaisujen valmistuessa ja kehittyessä tarpeeksi hyvälle tasolle niiden käyttöönotto vaikuttaa olevan erittäin nopeaa. Tätä samaa kuullut myös teollisuuden alalta, jos5a yksi kuultu arvaus oli, että saatamme tämän sukupolven AI-ratkaisujen osalta jopa aliarvioida niiden yleistymisen nopeutta.

- FT:n artikkelissa tulee ilmi hyvin eettisen riskin luonne. Riski on arkikielessä negatiiviseen tulkintaan kallellaan, mutta siinä unohtuu, että riskin toisena puolena on positiivinen mahdollisuus ja tulos. Kunhan saamme algoritmivääristymät hoidettua, ymmärrämme todennäköisesti paremmin diskriminaatiota ja ihmisvääristymiä aikaisempaa paljon paremmin.

https://www.ft.com/content/1300a86e-c57c-11e7-b30e-a7c1c7c13aab

Shakki-AlphaGo:n artikkeli

 • Posted on: 9 December 2017
 • By: Juho Vaiste

AlphaGo:n edistys on ollut yksi suurempia askelia tekoälyssä tänä vuonna. Vielä vuoden loppuun samalla reinforcement-ratkaisulla haltuun otettiin myös shakki ja japanilainen shogi.

Kehitys herättää kysymyksiä koneoppimisen domain-rajoittuneisuudesta, jonka poistumisen suuntaan oli viittauksia myös Curious AI Companyn Valpolan esityksessä Slushissa.

Pysähtyykö vai hidastuu kehitys pian, en tiedä. Mutta ainakin reaalimaailman toteutukset ko. teknologioilla yleistyvät nyt, ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Odotan jo tapaavani robotin kadulla.

Shakki-AlphaGo:n tieteellinen artikkeli löytyy:
https://arxiv.org/pdf/1712.01815.pdf

Viisi hyvää syytä miksi julkisen hallinnon tulisi käyttää tekoälyä avuksi päätöksenteossaan

 • Posted on: 28 November 2017
 • By: Juho Vaiste

Hyvä simppeli listaus siitä, miten tekoälystä voi olla hyötyä julkisessa päätöksenteossa.

1. Ihmisen päätöksenteossa esiintyy usein virheitä ja vääristymiä
2. Algoritmit ovat tarkempia päätöksenteossa, johon sisältyy paljon epävarmuutta
3. Tekoäly kykenee nopeaan päätöksentekoon laajojen datakokonaisuuksien pohjalta
4. Maailmanlopun skenaariot eivät saisi estää järkevää käyttöä
5. Tekoäly voi alentaa julkisen päätöksenteon kustannuksia

https://youthedata.wordpress.com/2017/11/21/governments-should-consult-w...

Tekoälyn turvallisuus: portfolionäkökulma

 • Posted on: 16 November 2017
 • By: Juho Vaiste

Teksti esittelee erilaisia lähestymistapoja/koulukuntia tekoälyturvallisuuden tutkimiseen. http://approximatelycorrect.com/2017/08/18/portfolio-approach-to-ai-safe...

Ensimmäinen pääkategoria on ennustus/oletus siitä, että millä tavalla voimme nykyisiin järjestelmiin suunniteltuja turvallisuusratkaisuja hyödyntää kehittyneemmissä järjestelmissä

Toinen kategoria on lähestymistapa ja se vaihtelee erityisesti kolmen muuttujan kohdalla: abstraktiotaso, tarkka ohjeistus vs. oppiminen datan pohjalta sekä tekoälyjärjestelmien modulaarisuuden taso.

Hyvä artikkeli aloittaa ja saada yleiskuva tekoälyturvallisuuden tutkimuksesta!

Tietoisuus tekoälystä ja tekoälyn etiikka nousevia trendejä

 • Posted on: 29 October 2017
 • By: Juho Vaiste

Tällä hetkellä tekoäly saa hyvin näkyvyyttä, ja erityisesti ilahduttanut viime aikoina tulleet esitykset ja artikkelit tekoälyn etiikan huomioonottamisesta. Tällä kertaa puhutaan näiden teemojen sisällyttämisestä opetukseen.

Olen kuitenkin hieman pessimistinen sen suhteen, että tämä näkyvyysaalto ei vielä riitä. Koulujen digitalisointihankkeet ja koodausopetus ovat vasta alussa, ja seuraavaa muutosta varten pitää pölyn vähän tasaantua. Toivottavasti ohjelmoinnin ja digitalisaation oppitunneilla pidetään kuitenkin tekoälyä esillä.

Olen myös hivenen seesteisempi esitetyn aikajänteen kanssa, töihin pitää ruveta tekoälyn eettisten ongelmien ja riskien määrittelyssä, mutta akuutisti tulee vastaan vasta koneoppimisen läpinäkyvyys-ennustettavuus-manipuloimattomuus-vastuukysymykset-framework (aikaisempi kirjoitukseni aiheesta) ja sillä aikaa ehdimme määritellä myös edistyksellisempään tekoälyyn liittyviä ongelmia paremmin.

Ylen artikkeli:
https://yle.fi/uutiset/3-9891887

Stuart Russelin presentaatio ihmisen kanssa yhteensopivasta tekoälystä

 • Posted on: 28 October 2017
 • By: Juho Vaiste

Russellin presentaatio ihmisen kanssa sopusoinnussa elävästä tekoälystä AI World Summitista. Ei ota tietojenkäsittelytieteilijän tapaisesti kantaa eettisiin ja eksistentiaalisiin riskeihin, vaan kuittaa ne sillä, että ne tulevat ei-tieteilijöiltä. Tämä kertoo tietojenkäsittelytieteen tieteenfilosofisista oletuksista ja rajoituksista.

Yhteenveto:

- Nopeasti kehittyvä tekoäly vaikuttaa yhteiskuntaamme
- Tarve reguloida tiettyjä käyttötapoja ja väärinkäyttötapauksia
- Valmistautuminen merkittävään taloudelliseen uudelleenjärjestymiseen
- Ihmiskuntaa hyödyttävän tekoälyn teorian ja käytännön kehittäminen

https://cdn.filestackcontent.com/WGttaGrQXuZzmQKuMUt7

Jos uskot fysikalismin olevan oikeassa, ihminen on täysin replikoitavissa tekoälyllä

 • Posted on: 19 October 2017
 • By: Juho Vaiste

Richard Dawkins tiivistää hyvin ajatukseni fysikalismin ja tekoälyn suhteesta. Jos fysikalismi pitää paikkansa, ihminen ja kaikki ihmiselämään liittyvät asiat ovat jossain vaiheessa replikoitavissa tekoälyn avulla. Enemmistö filosofeista tuntuu hyväksyvän fysikalismin ja dualismin puolella on hiljaista.

Vieläkö on tarvetta dualististen näkökulmien ratkaisuun vai olemmeko valmiita siirtymään keskustelemaan ihmisyyden kohtalosta ja luonteesta? Onko biologinen ihminen vain yksi osa ajanlaskussamme?

https://futurism.com/videos/richard-dawkins-if-ai-ran-the-world-maybe-it...

Eerik Lagerspetz: Moraalinen tieto? 3.10.2017

 • Posted on: 4 October 2017
 • By: Juho Vaiste

Luento moraalitiedon mahdollisuudesta. Moraalirealismi vs. erityisesti peruste-skeptisismi ja genealoginen kritiikki. Evoluution vaikutuksesta siihen, ettei moraalitieto olisi todennäköistä.

Uskon, että tekoälyn kehitys tulee kertomaan meille enemmän etiikasta kuin mikään pitkään aikaan. Saa nähdä, mitkä scifi-skenaariot toteutuvat, mutta en näe yksinkertaisesti mitään syytä, miksi emme pystyisi elinaikanamme tuottamaan moraalisen päätöksenteon kriteereitä täyttävää järjestelmää.

Luennon koko muistiinpanot.

Automaation ja tekoälyn vaikutuksesta sijoitusmarkkinoihin

 • Posted on: 2 October 2017
 • By: Juho Vaiste

Sijoitusmaailman muutosta automaation ja tekoälyratkaisujen käyttöönoton suhteen on syytä seurata, siellä käyttöönottovaihe on varmasti ollut ja tulee olemaan hyvin aggressiivisen nopea. 

Sijoitustiedon hyvässä kolumnissa passiivinen sijoittaminen, high frequency -kaupankäynti ja "smart beta" -tuotteiden kasvu listataan alan megatrendeiksi. 

https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/kolumni-kun-automaatti-helppoheikin-tappaa

Turku.ai: Future of A and I in AI

 • Posted on: 10 August 2017
 • By: Juho Vaiste

Tekoäly on koneiden valmiuksia, joiden suhteen emme ole vielä sinuja. 

Tekoälyn ominaisuuksia:
- koneet ovat erinomaisia kommunikaatiossa: prosessointikyvyt ja kaistanleveys
- surkeita datatehokkuudessa
- energiatehokkuus heikko, mutta korjaantuu
- maailmamme ymmärtäminen sulkee kehän

AI value chain evolution:
- Custom -> Tuote -> Yleinen käyttö
- Esim. ML model: Itsetehty -> Kaupallinen -> Github for models

Smiling curve, globaali hajautuminen ajaa:
- Isoa rahaa löytyy: hardware/ydinalgoritmit (pääomavaltainen), palvelut/alakohtainen asiantuntijuus (tietovaltainen)
- Isoa rahaa ei löydy: kaikki muut, suurin osa projekteista

Asiantuntijoiden rooli:
- Kehittyy ylöspäin: mallien tuotteistaminen, operationaalinen fokus, systeemiarkkitehtuuri
- Tasaista: liiketoiminnan ymmärtäminen
- Alaspäin: datan siivous, verkkojen ja parametrien hienosäätö

Ihmis-koneyhteistyö
- Muisti, kommunikaato, tehokas prosessointi, roolien optimointi

Sivut