Viikko 39-40: artikkeleja

  • Posted on: 25 September 2018
  • By: Juho Vaiste

Royal Societyn ja British Academyn raportti tekoälyn työllisyysvaikutuksista:
https://www.britac.ac.uk/projects/ai-and-work

Kirjoitan raportin pohjalta vertailua Suomen raporttiin, joten palaan lukemaan sitäkin:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160931/19_18_TEM_Tekoalyajan_tyo_WEB.pdf

Vielä vertailuun McKinseyn raportti:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Full-report.ashx

Ja vielä Valtioneuvoston kanslia uusi raportti:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161102/47-2018-ROBOFINN_raportti_.pdf
 

Viljanen, Mika: Algoritmien haaste : uuteen aineelliseen oikeuteen?
http://www.doria.fi/handle/10024/157681

Todella mielenkiintoinen katsaus siihen, miten algoritmiset toimijat tulevat muuttamaan oikeustiedettä. Valitettavasti tarvitsee yliopistotunnukset.
 

AI Now:n uusi raportti algoritmien käytöstä julkisella sektorilla ja julkisessa päätöksenteossa:
https://ainowinstitute.org/litigatingalgorithms.pdf

Here's the beef: Three archetypes of utilizing AI as a business technology
Hyvä sarja kirjoittajan gradusta. Graduissa ja muissa opinnäytetöissä on parasta, että ne eivät sisällä juurikaan menneisyyden painolastia. Se on hyvin arvokasta nyt voimakkaan tekoälymuutoksen (ymmärryksen ja diskurssin muutos) keskellä. 
https://www.linkedin.com/pulse/heres-beef-three-archetypes-utilizing-ai-business-selim-saukkomaa/