Tekoälysovellusten vaikutustenarvioinnista

  • Posted on: 17 February 2021
  • By: Juho Vaiste

Ennen tekoälysovellusten käyttöönottoa vaaditaan yhä useammin vaikutustenarviointia. Vaikutustenarviointia tehdään laajasti: mikä on AI-sovellus käyttötarkoitus, kohderyhmät, mihin (väestö)ryhmiin vaikuttaa, mitä eettisiä riskejä saattaa esiintyä. Vaikutustenarviointi on tärkeä osa vastuullista tekoälykehitystä, mutta se ei saa olla ainoa palanen laajemmassa etiikan viitekehyksessä.

Vaikutustenarvioinnin pohjaksi on tarjolla paljon materiaalia, joista poimintoja tässä:

- Platform for the Information Society
Sisältää yksinkertaisen kuvauksen (raportin alussa) vaikutustenarvioinnin prosessista, mutta koko laajempi raportti syventää asiaa.
https://ecp.nl/wp-content/uploads/2019/01/Artificial-Intelligence-Impact...

- Government of Canada: Algorithmic Impact Assesment
Konkreettinen lomakepohjainen työkalu, joka pyytää täyttämään käytettävän algoritmisen järjestelmän ominaisuuksia.
https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-go...

- AINow Institute:
AINow on keskittynyt erityisesti keskusteluun tekoälysovellusten ja tilastomallien vinoumiin liittyen. Myös heidän tarjoamansa Algorithmic Impact Assessments (erityisesti julkissektorille) painottaa sitä myös.
https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf