Tekoälyn etiikka Suomessa

  • Posted on: 20 June 2018
  • By: Juho Vaiste

Valtiovarainministeriön selonteon tapaamisessa 4.6.2018 pidin esityksen kansainvälisten organisaatioiden suosituksista ja raporteista AI-etiikkaan liittyen. 

Osana tätä esitin pienen yhteenvedon Suomen AI-etiikan kentästä, sisältäen akateemista tutkimusta ja tutkimusryhmiä, selontekoja ja työryhmiä sekä eri organisaatioita, jotka työskentelevät aiheen ympärillä.

Päivitän listaa mieluusti, lisäyksiä saa ehdottaa Twitterissä!

Esittely kaupunkikohtaisesti

- Helsinki: MOIM, Rajapinta, HY, Aalto
- Turku: Turku AI Society, Future Ethics -ryhmä, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, yht.kunt. tieteellinen (filosofia)
- Tampere: Rose-projekti, Laitinen & Parviainen et al, Social Technologies
- Jyväskylä: Etiikan ryhmä, Abrahamsson, Vakkuri
- Oulu

- Suomen Akatemia: projekteja tulossa
- VTT: projekteja tulossa

Julkinen päätöksenteko:

- Selonteot ja työryhmät
- Tekoälyaika-kokonaisuus: https://www.tekoalyaika.fi/

Organisaatiot:

- TIVIA http://tivia.fi/etusivu
- MyData Finland https://mydata.org/finland/
- Millennial Board AI
- National Seminar of Theoretical AI (syksy 2018/kevät 2019) https://nstai.fi/
- Suomen filosofinen yhdistys - vuosikollokvio otsikolla "Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta" 17.-18.1.2019 (Tampere) https://www.facebook.com/filosofinenyhdistys/posts/2115008515384272

Suomen Akatemia - Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa 2018-2021
http://www.aka.fi/AIPSE

Kognitiotieteen laitos (Helsingin yliopisto)
http://www.helsinki.fi/kognitiotiede/henkil/
Kognitiotieteen laitokselta löytyy paljon tekoälyyn liittyvää tutkimusta. Havaitsemiseen, muistiin, kognitiivisiin prosesseihin, kieliteknologiaan liittyvää tutkimusta. Nykyään myös kaksi robotiikan moraalipsykologiaan keskittyvää tutkijaa.

Racisms and public communications in the hybrid media environment (HYBRA)
http://www.uta.fi/cmt/en/research/comet/projects/racisms.html
Tampereen yliopiston hanke, jossa laajan internetistä kerätyn datasetin avulla tunnistetaan vihapuhetta ja rasismia.

Helsinki Institute For Information Technology
https://www.hiit.fi/
Aallon ja Helsingin yliopiston yhteisorganisaatio informaatioteknologian tutkimiseen niin perustutkimuksessa kuin soveltavassa tutkimuksessa. Useita eri tutkimusalueita, esimerkiksi algoritminen data-analyysi, konepäättelyä ja todennäköisyyspohjaista koneoppimista. 

Finnish Centre of Excellence in Computational Inference Research
http://research.cs.aalto.fi/coin/index.shtml
Yhteydessä ylempään.

Kieliteknologia
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FiLT/PeopleEn
Listaus kieliteknologian tutkijoista.

Algoritmien valta -tutkimushanke
https://algoritmitutkimus.fi/tutkimushanke/

RiskLab
https://risklab.fi/
Koneoppimiseen perustuvan riskianalyysin tutkimusta. 

User Interfaces Aalto University
http://userinterfaces.aalto.fi/

Moralities of Intelligent Machines
https://www.facebook.com/MachineMoralities/

FCAI Society
http://www.fcai.fi/fcainews/2018/3/27/fcai-society-understanding-and-com...
 

Lista AI-etiikan tutkijoista ja vaikuttajista

Kognitiotiede

Minna Huotilainen
Kognitiotiede
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/huotilai

Otto Lappi
Kognitiotiede
http://www.mv.helsinki.fi/home/olappi/

Anna-Mari Rusanen
Kognitiotiede
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/annamari-rusanen(cab74ea2-965a-4afa-b8fe-d069766c691c).html

Michael Laakasuo
Kognitiotiede
http://www.helsinki.fi/kognitiotiede/henkil/

Filosofia

Arto Laitinen
Filosofia, Tampere
http://www.uta.fi/yky/fil/yhteystiedot/artolaitinen/index.html

Raul Hakli
Käytännöllinen filosofia, Helsinki
https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/raul-hakli(7bcdbd00-b65e-45fc-a10a-892efd14e70a)/publications.html

Samuli Reijula
Käytännöllinen filosofia
https://samulipoyhonen.wordpress.com/

Pekka Mäkelä
Käytännöllinen filosofia
https://www.helsinki.fi/fi/contacts/persons/pekka-makela-d28a5ffcabee24b20e57c41adf7138c3

Sara Heinämaa
Filosofia, Jyväskylä
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/staff/heinamaa-sara

Jaakko Kuorikoski
Filosofia, Tampere
http://www.uta.fi/yky/fil/yhteystiedot/index.html

Kai K. Kimppa
Teknologiaetiikka
http://future-ethics.utu.fi/personnel/ (linkki tutkijaryhmään)

Sosiaalitieteet, oikeus, muut yhteiskunnalliset alat

Petri Ylikoski
Sosiaalitieteet
http://blogs.helsinki.fi/pylikosk/

 Ville Harjunen
Sosiaalipsykologia
https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/ville-johannes-harj(f30fb290-0564-49df-8304-6c49700c6dce).html

Vesa Kyyrönen
Oikeustiede

Nea Oljakka
Oikeustiede, Turku
https://research.utu.fi/converis/portal/Person/24604079?auxfun=&lang=en_GB

Riikka Koulu
Oikeustiede, Helsinki
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/riikka-koulu(0bc23954-98fc-409f-963c-d5bebb0edbfa).html

Krista Lagus
Digitaalinen yhteiskuntatiede
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/laguskri

Turo-Kimmo Lehtonen
Sosiologia
http://www.uta.fi/yky/en/contact/personnel/turo-kimmolehtonen/index.html

Kauppatieteet, taloustiede

Peter Sarlin
https://www.hanken.fi/en/person/peter-sarlin

Tapio Vepsäläinen
https://research.utu.fi/converis/portal/Person/732642?auxfun=&lang=en_GB

Valtteri Kaartemo
https://research.utu.fi/converis/portal/Person/1057055?auxfun=&lang=en_GB

Sotatieteet

Martti Lehto, University of Jyväskylä

Jarno Limnéll
https://people.aalto.fi/jarno.limnell