Tekoälyn etiikan jakaminen osa-alueisiin

  • Posted on: 10 August 2017
  • By: Juho Vaiste

Jaottelen tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset ja aiheet kolmeen eri kategoriaan. Kategoriat ovat linjassa käytännöllinen-teoreettinen tai kapea tekoäly - laajempi tekoäly.
 

1. Koneoppimisen, syväoppimisen, "nykyisen tekoälyn" ratkaisuihin liittyvät kysymykset

Tämän kategorian eettiset ongelmat ovat hyvin käytännöllisiä, monesti osuen nelikenttään, joka esiteltiin kirjoituksessa Framework tekoälyratkaisujen etiikan tarkasteluun. Otettaessa esimerkiksi koneoppimiseen perustuvia ratkaisua käyttöön, pitää huolehtia ratkaisun manipuloimattomuudesta, ennustettavuudesta, läpinäkyvyydestä sekä AI-ratkaisun mahdollisesti tekemien virheiden vastuunkannosta.

Voi olla jopa perusteltua kysyä, ovatko nämä etiikan alle niputettavia asioita, mutta miellän ne itse kattokäsitteen alle. Niihin liittyy myös paljon organisaatiokohtaisia haasteita - esimerkiksi AI-ratkaisu voi olla teknisesti täydellinen, mutta jos sille ulkoistettu prosessi on ymmärretty ja kuvattu puutteellisesti, avautuu manipulaation mahdollisuus. 
 

2. Heikon tekoälyn käyttöönoton yhteiskunnalliset vaikutukset

Toisessa kategoriassa jatketaan heikon tekoälyn alueella, mutta kysymykset muuttuvat laajemmiksi. Kysymykset robottisodankäynnistä, tulonjaosta ja massatyöttömyydestä, yksityisyydestä sekä tekoälyn käytöstä sairaanhoidossa osuvat tähän kategoriaan mainiosti. Kaikki ovat kysymyksinä laajoja ja monimutkaisia, ne kumpuavat AI-ratkaisujen laajamittaisesta käyttöönotosta

3. Vahvan tekoälyn syntyyn liittyvät eettiset kysymykset

Koska tulevaisuus on meille vieras emmekä tiedä vahvan tekoälyn mahdollisuudesta vielä, jää sitä koskevat eettiset kysymykset hyvin teoreettisiksi. Erityisesti tekniikan piireissä näitä pohdintoja saatetaan pitää hölmöinä tai ainakin ennenaikaisina. Tunnustaudun itse hyvin optimistiseksi uskossani vahvan tekoälyn syntymiselle ja näen siksi vahvan tarpeen myös näille keskusteluille.

Kategorian alle mahtuu mietteet vahvan tekoälyn moraalikäsityksestä, sen moraalistatuksesta, tietoisuudesta - sekä tottakai singulariteetista. Esimerkiksi tämän viikkoiseen lukemistoon osui artikkeli siitä, tulisiko tekoälylle opetettavan moraalin perustua seuraus-, velvollisuus- vai hyve-eettiseen katsantokantaan - vai voisiko tällainen etiikka-algoritmi perustua kaikkiin niistä. 

--

Omassa työssäni olen käyttänyt seuraavan kaltaista kuvaa kokonaisuuden hahmottamisen tukena.