Mitä Joanna Bryson sanoo tekoälyn etiikasta

  • Posted on: 8 May 2018
  • By: Juho Vaiste

Minulla meni aika kauan päästä kärryille, että mitä Dr. Joanna Bryson tarkoittaa AI-etiikan kannallaan.

Hän on suhteellisen tunnettu nimi, mutta materiaalia on valtavasti ja hän on viime ajat selkeästi keskittynyt oman kantansa läpivientiin AI-etiikan keskusteluissa sen popularisoinnin sijaan.

1) Hänen pääpointtinaan on se, että roboteille/tekoälylle ei tule antaa moraalisen agentin ominaisuuksia esimerkiksi vastuun muodossa. Siitä ei ole muuta kuin haittaa niin ihmisille kuin koneille.

2) Hän näkee, että AI on jo olemassa, se on monella tapaa meidän ympärillämme. Lisäksi ihmiskunnan muodostama kokonaisuus on jonkinlainen superälykkyys jo itsessään. Siksi hän on kriittinen ainakin montaa erilaista esitettyä AGI-variaatiota vastaan. 

Asiaa ja materiaalia häneltä tulee niin paljon, että ihan lopullista ajatusta tarkemmin superintelligence-käsitteen en ymmärtänyt: 

"My problem with superintelligence is not that it isn't coherent, but that people over anthropomorphise it and shunt it into the future. Superintelligence describes human culture perfectly. It's already here, and already having unintended side effects."
https://joanna-bryson.blogspot.fi/2018/05/living-with-agi.html
 

Oli mukava huomata, että hän ajattelee kanssani samalla tavalla, että tekoäly tulee opettamaan meille paljon filosofian vaikeista kysymyksistä: kielestä, tietoisuudesta, moraalista.

Ajattelua avaa paljon tämä video: https://www.youtube.com/watch?v=J5npYYLWImQ

Miksi Watson on jo oikea tekoäly: http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/02/14/watson_is_real_artificial_intelligence_despite_claims_to_the_contrary.html