Kesän kirjat 2018

  • Posted on: 29 October 2018
  • By: Juho Vaiste

Kesälukemiston aika. Tiivis klassikkopainotteinen kokonaisuus, toivottavasti odotuksen arvoinen - kesän ajaksi saa etiikkaraportit riittää ja saa laajentaa näkökulmaa. 

Singer, P. (1986). Applied ethics. Oxford: Oxford University Press
Wright, G. H. v. & Kaila, K. (1981). Humanismi elämänasenteena. Helsingissä [Hki]: Otava.
Verbeek, P. (2005). What things do: Philosophical reflections on technology, agency, and design. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press.

--

Kesällä oli aikaa paneutua muutamaan klassikkoon sekä mielenkiintoiseen teknologiafilosofian näkökulmaan. Singerin kirja toimii hienosti esitellessään etiikan eri alojen loistavia esseitä ja artikkeleja, se antaa hyvän kuvan siitä, mihin etiikan artikkeleissa tulisi päästä - niin argumentoinnin kuin tyylin osalta.

Minulla oli selkeästi vaihe, jossa liikuin paljon von Wrightin kirjoitusten ja esseiden maailmassa. Teki hyvää käydä teemaa läpi myös hänen itsensä kirjoittamana. Mutta miten mittaisimmekaan hänen lukemiensa ennustusten toteutumista? 

Peter-Paul Verbeekin teknologiafilosofian saralla tekemä työ on kiinnostavaa. Hänen pääteoriansa "mediation theory" (teknologia toimii välittäjänä ihmisen sekä yhteiskunnan ja maailman välillä) on hyvin käyttökelpoinen ajatusmalli ainakin käytäntöön. Se toimii hyvin kompromissina teknologisen determinismin ja teknologisen paradigman työkalunäkemyksen välillä.