Käytännön vinkkejä yrityksille tekoälyn etiikan huomioon ottamiseen

  • Posted on: 28 September 2018
  • By: Juho Vaiste

Keskustelu tekoälyn etiikan ympärillä käy kuumana. Olemme löytäneet tärkeimmät kysymykset ja eettiset huolet ratkaistavaksi. Jotkut vanhoista debateista jatkunevat ikuisesti, esimerkiksi keskustelut turvallisuuden ja yksityisyyden suhteesta, supertekoälyn mahdollisuudesta, teknologiafilosofian kritiikistä teknologisoituvaa maailmaa koskien ja positiivisen ja negatiivisen diskriminaation suhteesta. Jotkin etiikan keskustelut ovat tarkoitettujakin ikuisiksi.

On olemassa kuitenkin käytännöllisiä tapoja, joilla voi varmistaa vastuullisen lähestymistavan teknologian kehittämiseen. Jotkut tavoista ovat helpompia, jotakuinkin ensimmäisiä askelia tekoälyn etiikkaan. Usein ne liittyvät organisaatiokulttuuriin, ja olennaisin viesti ja ydin näissä askelissa on "muista eettinen katsantokanta". Esittelen ensimmäiset askeleet kolmen osa-alueen osalta.

Näistä ensimmäisistä askeleista on helppo laajentaa syvemmälle tekoälyetiikan syövereihin. Jatkotoimenpiteet vaihtelevat varmasti organisaatioittain, mutta esittelen seuraavassa muutamia ehdotuksia lähestymistavasta, joka yhdistää teknisen kehitystyön, strategisen tason ja design-ajattelun. 
 

1. Varmista että eettinen arviointi sisältyy tekniseen kehitystyöhön

Ensimmäinen askel: Hyväksy, että kehitystyöllä on eettisiä seurauksia. Se on niin yksinkertaista. Jos ymmärrän yhtään kehittäjien ja ohjelmoijien ajattelumaailmaa, tekoälyn etiikan tutkimus voidaan ajatella 1) hölynpölynä 2) turhana 3) häiritsevänä. Ehdotan erilaista näkökantaa: Eetikot ovat kiinnostuneita tekoälyn kehitystyöstä sen takia, että sen merkitys nähdään valtaisan suuntana. Kehittäjien työtä arvostaa enemmän kuin ikinä.

Jatkoaskeleet:  Vie tekoälyn etiikan teemoja ja keskustelunaiheita kehittäjäyhteisöösi. Ilmaise AI-etiikan kysymyksiä sinun näkökulmastasi ja keskustele muiden kehittäjien kanssa. Tämä olisi äärimmäisen arvokasta myös tekoälyetiikan kentälle: me yritämme ymmärtää teknistä puolta niin hyvin kuin mahdollista, mutta emme ole kehittäjiä, ohjelmoijia tai datatieteilijöitä. Puhu tekoälyetiikasta ja ilmaise oma mielipiteesi!

Teknologisen vastuullisuuden tähtiaskel: Rakenna ja kehitä oma projektisi ratkaisemaan tekoälyn etiikan tutkimuksessa nostettuja ongelmia. Esimerkiksi useita työkaluja on tulossa auttamaan paljastamaan algoritmisen päätöksenteon oikeusmukaisuutta tai mahdollista diskriminaatiota. Löydä ideasi, jaa projektisi, etene avoimella lähdekoodilla!
 

2. Suunnittele ja muotoile stragiset ohjenuorat tekoälyn eettiselle kehittämiselle ja soveltamiselle

Ensimmäinen askel: Ensimmäinen askel on muotoilla eettiset periaatteet tekoälyn soveltamiselle. Suuret teknologiayritykset ovat jo tehneet näin, ja työ- ja elinkeinoministeriö haastaa lisää yrityksiä Suomessa liittymään joukkoon.

Jatkoaskeleet: Yksi lähestymistapa on valtuuttaa organisaatiosi kehittäjät ja suunnittelijat miettimään enemmän tekoälyratkaisujen eettisiä kysymyksiä. Aiheen tärkeyttä saatetaan rakentaa ja vahvistaa strategisella tasolla, mutta käytännön muutos tapahtuu käytännön kehitystyössä, arvostettujen kehittäjien ja suunnittelijoiden toimesta. Anna heille aikaa ja resursseja, pyydä näkemystä juuri eettisestä arvioinnin näkökulmasta.

Teknologisen vastuullisuuden tähtiaskel: AI-teknologiat todennäköisesti muuttavat paljon yhteiskuntaamme. Ihmiset murehtivat ja ovat huolissaan sosiaalisista seurauksista, kuten yksinäisyydestä, työttömyydestä, inhimillisen näkökulman menettämisestä ja merkityksellisyydestä. Yritykset voivat auttaa näissä huolissa: Suunnittele ja toteuta projekti, joka taklaa jotain näistä huolista. Tue paikallisia yhteisöjä. Tarjoa koulutusta ja opiskelumahdollisuuksia, vaikka sovellettavasta teknologiasta. Esimerkiksi suomalainen teknologiayritys Futurice pyörittää heidän sosiaalisen vastuun rahastoaan Chilicornia, mikä loistava tapa rakentaa yrityksesi sosiaalista vastuunkantoa yhteiskunnasta!
 

3. Opi eettistä designia

Ensimmäinen askel: Teknologia välittäjänä, sovittelevana elementtinä: me suunnittelemme sen, mutta teknologia vaikuttaa myös meihin ja siihen, miten näemme maailman. Designilla on suuri eettinen vastuu yhteiskuntamme ja maailmamme ohjaamisessa oikealle uralle. Opiskele ja opi etiikasta, keskustele ihmisten ja eetikkojen kanssa, työstä omaa arvojärjestelmääsi ja ymmärrä omalla kohdallasi mitkä tärkeitä ja arvokkaita asioita yhteiskunnassamme.

Jatkoaskeleet: Muutamia design-työkaluja ja -frameworkeja löytyy eettisen teknologiadesignin tueksi, mutta olemme kaikki innostuneita näkemään niitä lisää. Tee yhteistyötä frameworkien suunnittelijoiden kanssa ja opeta meille muille miten käyttää näitä työkaluja.

Teknologisen vastuullisuuden tähtiaskel: Miten meidän tulisi toimia tilanteissa, joissa kehittyviä teknologioita kehitetään eettisesti kyseenalaiseen suuntaan? Onko Facebookin koukuttavat ilmoitukset ja päällekäyvät tavat ohjata käyttäjät hyväksymään ilmoitukset esimerkki eettisestä teknologiadesignista? Mieti ehdotuksia ja lähestymistapoja, miten voisimme vaikuttaa tällaisten lähestymistapojen problematiikkaan. Miten design-yhteisö voisi ilmaista tehokkaasti mielipiteensä ja tukensa eettisesti fiksuille ratkaisuille?

 

Voimme yhä olettaa, että yhdessä meillä on kontrolli tulevaan teknologiseen kehitykseen ja kasvuun. On tärkeää tehdä töitä eettisesti kestävän, vastuullisen teknologia eteen, jokaisesta eri näkökulmasta ja jokaisella tasolla. Myös tutkimusmaailman ulkopuolella - yrityksillä, kehittäjillä ja suunnittelijoilla on valtavan tärkeä rooli.