Juuri nyt: kevät 2019

  • Posted on: 25 September 2019
  • By: Juho Vaiste

Rousseau, J., käänn. Salo, E. (2010). Yksinäisen kulkijan mietteitä. Tampere: Vastapaino.
Nowotny, H., Scott, P. & Gibbon, M. (2001). Re-thinking science: Knowledge and the public in an age of uncertainty. Cambridge: Polity Press.
Collingridge, D. (1980). The social control of technology. London: Pinter.
Nisula, T. (2008). Augustinus. Helsinki: WSOY.
Winch, P. & Malinen, I. (1979). Yhteiskuntatieteet ja filosofia. Jyväskylä: Gummerus.
Cicero, M. T. & Vuola, A. (2006). Puhujasta. Helsinki: Gaudeamus.