Eettisiä kysymyksiä tekoälystä

  • Posted on: 3 August 2017
  • By: Juho Vaiste

Käsittelen kirjoituksissani eettisiä kysymyksiä ja aiheita heikon ja vahvan tekoälyn alueelta. Syväoppimista, koneoppimista tai neuroverkkoja hyödyntävät tekoälyratkaisut ovat jo laajassa käytössä ja osana arkipäiväämme - niissä eettiset kysymykset ovat käytännöllisempiä ja sivuavat usein aiheita, joita on käsitelty internetin, sosiaalisen median ja yleisesti digitalisaation ympärillä.

Vahvaan, aitoon tekoälyyn liittyvät kysymykset ovat vielä teoreettisempia. Onhan vielä kiistelyn alla, että pystymmekö koskaan edes luomaan ihmisälyn tasoista tai korkeammantasoista älykkyyttä. 

Alla listaan yleisiä kysymyksiä tekoälyn etiikasta. Päivitän listaa jatkossa uusien kysymysten ja alaotsikoiden sisältöjen osalta.

Tekoäly ja omatunto
Koemme ihmisinä toimivamme omatuntomme varassa. Miten omatunto olisi siirrettävissä tekoälyn tekemiin päätöksiin? Minkälainen datapankki omatuntomme toiminnasta pitäisi olla tekoälylle annettavissa, jos koemme sille ulkoistettavien asioiden vaativan omatuntoa. Voidaanko tällaisia tehtäviä ulkoistaa ja missä vaiheessa?

Tekoäly ja tietoisuus
Yleinen kysymys koskien vahvaa tekoälyä. Ymmärryksemme tietoisuudestamme on vielä vajavaista ja keskustelu käy kiivaana tietoisuuden tarpeesta vahvan tekoälyn aikaansaamisessa. Jos tähän laajaan kysymykseen haluaa kevyen aloituksen, suosittelen Redditin ketjua, jossa erilaisia näkemyksiä on esitetty kasuaalilla tavalla:
https://www.reddit.com/r/artificial/comments/6qj3bp/is_conciousness_a_necessity_for_true_intelligence/

Työttömyys ja tulonjako
Suurena yhteiskunnallisena kysymyksenä tekoälyä ja automaatiota kohtaan on esitetty huoli sen aiheuttamasta työttömyydestä, työelämän muutoksesta ja tulonjaosta. Hyvin erilaiset kannat vaihtelevat ääripäissä, ja keskustelu on usein myös poliittisesti värittynyttä. On selvää, että tekoälyn kehitys tulee poistamaan useita nykyisin tunnettuja työtehtäviä, mutta on epäselvää, että syntyykö niiden tilalle uutta työtä ja että minkälaista osaamista se vaatii. Keskustelun suureen valokeilaan tuonut Freyn ja Osbornen (Oxford) tutkimus löytyy täältä: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

Tekoälysovellusten puolueellisuus, ennakkoluulot ja vääränlaiset taipumukset
Esimerkiksi chat-robottien rasistisuus tai algoritmien suorittama diskriminointi tiettyä väkiryhmää kohtaan. Tämä on hyvä esimerkki käytännöllisestä eettisestä kysymyksestä, voisi sanoa, että jopa etiikan työtehtävästä. Erilaisia chat-robotteja, algoritmeja ja automatisointeja otetaan käyttöön lukemattomia tulevien vuosien aikana. Näiden suunnittelusta, toteutuksessa ja auditoinnissa pitää eettinen näkökulma pitää mukana.

Teknologinen singulariteetti
Monelle ensimmäinen asia, mitä tekoälystä kerrotaan. Teknologinen singulariteetti viittaa mahdollisesti tulevaisuudessa vastaan tulevaan tilaan, jossa tekoäly saavuttaa ihmisälyn ja kiihdyttää sen ohi nopeasti. Singulariteettiin on vielä aikaan, mutta tietysti se on vähintäänkin teoreettisesti kiinnostava ja lööppieuroja keräävä aihe. Mielipiteet aiheesta eroavat singulariteetin mahdottomuudesta katastrofiskenaarioiden kautta singularitarianistien positiiviseen näkemykseen koko singulariteetista ja sen vaikutuksista.

Tekoälyn käyttö sotilaallisessa toiminnassa
Voidaanko roboteille ja tekoälylle ulkoistaa tappamista? Jos sodankäynti tapahtuu robottien välillä, niin miten se muuttaa sodankäyntiä ja mahdollisista hyvistä vaikutuksista huolimatta kontrolloidaan sen riskejä?

Tekoäly ja eläimet
Onko eläinten hoito, koulutus ja kenties kohtalo jätettävissä tekoälyn käsiin? Ihmiskunta on alistanut monet eläimet valtansa alle, mitä ongelmia liittyy siihen, jos tämä valta ja vastuu siirretään tekoälylle? Eroaako siinä tehtävät eettiset linjaukset tekoälyn käytöstä esimerkiksi ihmisten sairaanhoidossa?

Tekoälyn moraalinen status
Voiko tekoälylle muodostua moraalinen status eli voimmeko joutua ottamaan huomioon, miten kohtelemme tekoälyä tai tekoälyllistä kohdetta. Vielä nyt esimerkiksi koneoppimisen sovellukset ovat tietokoneohjelmia, joiden tunteiden loukkaamisen miettiminen kuulostaa typerältä. Entä jos tekoälylle pystytään luomaan tietoisuus, tuntoaisti ja tunteet. Jos nämä toteutuvat, joudumme varmasti arvioimaan ja määrittelemään tekoälyn moraalista statusta. Tekoälyn moraalisen statuksen pohtimisessa tulevaisuudessa saattaa hyvin toimia pohjana eläinten oikeuksia ja moraalista statutusta arvioivat lähteet.